Daily Archives: July 9, 2018

Pastikan nama anda terdaftar!

Pastikan nama Anda terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara PPLN Hamburg.

Masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat hingga 12 Agustus 2018 untuk dapat melakukan koreksi terhadap data Anda yang mungkin belum tepat atau mendaftarkan diri Anda bila belum terdapat pada DPSLN PPLN Hamburg.